Taulé Clothing

POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos, ia la legislació espanyola de protecció de dades, Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, així com a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), l’entitat aquí relacionada li informa el tractament de les dades personals segons aquesta política de privacitat.

L’entitat responsable d’aquest lloc web, HONDA TAULÉ, SL, d’ara endavant, HONDA TAULÉ, posa a disposició dels usuaris el present document per informar-los de la Política de Privacitat en protecció de dades adoptada.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

Les entitats es reserven el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web http: // www.taule.es/

Responsable de l’tractament

• Identitat de l’Responsable: HONDA TAULÉ, SL

• Denominació comercial: HONDA TAULÉ

• NIF/CIF: B-08900953

• Adreça fiscal: Av. Diagonal, 376, 08037-Barcelona

Registre Mercantil de Barcelona: Tom 32.179, Foli 146, Full B 89.643

• Telèfon: 93 207 39 35 • Correu electrònic: info@taule.es • Pàgina web: http://www.taule.es/

• Activitat: Compravenda d’articles i productes amb la marca Honda.

Confidencialitat i seguretat de les dades

HONDA TAULÉ es compromet i garanteix l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris de forma confidencial, així com a donar compliment a la seva obligació de conservar-los i adaptar totes les mesures de seguretat necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

HONDA TAULÉ no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents als mateixos per part de tercers queda fora del seu control efectiu, no pot assumir cap responsabilitat per aquests atacs.

Pel que fa a la confidencialitat de l’processament, HONDA TAULÉ s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per l’entitat per processar les dades de l’usuari, estarà sota l’obligació de confidencialitat.

Quan es presenti algun incident de seguretat, HONDA TAULÉ ho ha de notificar a l’usuari sense demores indegudes i els proporcionarà informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat segons es tingui coneixement, tal com es conegui o quan l’usuari ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remet, exonerant a HONDA Taulé de qualsevol responsabilitat a l’respecte, fins i tot quan ens facilita dades de tercers.

HONDA TAULÉ tractarà dades personals relatives a la seva identificació per contactar amb vostè a través de l’correu electrònic, així com també per gestionar la compra realitzada.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció de la Newsletter, si s’escau.

Els serveis, accés als continguts i oferta de productes del Lloc Web estan exclusivament dirigits a majors de 18 anys d’edat, de manera que, quan accedeixi o utilitzi el lloc web i / o ens faciliti les seves dades personals, manifesta tenir aquesta edat, sent conscient de la prohibició de l’ús del Lloc Web si és menor d’edat.

Aquest web prohibeix la inserció i comunicació de dades personals de menors d’edat i, en cas que s’hagin facilitat per l’usuari o per menors d’edat, seran eliminats si HONDA TAULÉ adverteix tal irregularitat.

Igualment, l’usuari exonera de forma expressa a HONDA TAULÉ de qualsevol possible reclamació derivada d’aquest fet, assumint l’usuari que va enviar la informació la responsabilitat íntegra que pogués resultar de qualsevol reclamació.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de HONDA TAULÉ en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per HONDA TAULÉ per a l’accés a la compra de productes oferts pel lloc web.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per HONDA TAULÉ contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de el mateix funcionament del Lloc Web.

Finalitat de la recollida i tractament de dades personals

Respecte de les dades personals recollides per email i / o emplenament dels formularis del Lloc Web, les finalitats de tractament seran les següents: contestar a la seva comunicació; atendre la seva sol·licitud d’informació i compra d’articles; incloure a l’agenda de contactes a vostè oa l’empresa a la qual pertany, facilitar futures relacions comercials o gestionar la relació comercial actualment existent, dur a terme les comunicacions necessàries a través de vostè, remetre-li la documentació necessària o informació sol·licitada, entre elles, la Newsletter, així com mantenir un històric de relacions comercials i de comunicacions.

• Gestionar la seva sol·licitud de contacte

• Gestionar la seva compra i entrega.

• Gestionar i informar sobre les promocions dels nostres productes i serveis i de tercers col·laboradors, així com enviar periòdicament informació d’ofertes, descomptes i promocions exclusives.

• Així mateix, si ho autoritza podrem remetre-la nostra Newsletter amb informació i publicitat relacionada amb el sector.

En alguns casos es poden portar tasques de segmentació. Podran realitzar la segmentació o elaboració de perfils amb la finalitat de dirigir la publicitat a remetre. No es prenen decisions automatitzades en base als perfils. En cap cas la segmentació o elaboració de perfils que realitzarà HONDA TAULÉ tindrà efectes jurídics o significatius en l’interessat.

Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom i cognoms, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació, en compliment d’altres normatives d’aplicació com la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Formularis de contacte:

La finalitat d’aquest tractament serà la contestació a la seva consulta, atendre la seva petició o solucionar la qüestió plantejada.

Gestió de compres:

La finalitat d’aquest tractament serà la gestió del seu la compra realitzada, així com el cobrament de les mateixa a través de la plataforma de pagament Paypal, targetes de crèdit o transferències bancàries.

Enviaments comercials

Si Un. Marca la corresponent casella, podrem utilitzar les seves dades amb la finalitat de mantenir-lo informat de les nostres novetats, activitats i altra informació que pugui resultar del seu interès i relacionada amb l’activitat de la companyia.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les seves dades personals:

• Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

• Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.

• També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que es detallen en la Política de Cookies.

HONDA TAULÉ està legitimat per a tractar les dades dels usuaris amb les finalitats anteriorment esmentades per tal de poder complir amb les seves obligacions contractuals com a resultat de la compra realitzada per vostè.

Les dades dels usuaris facilitades a HONDA TAULÉ a través de qualsevol mitjà també seran recollides amb la finalitat estadística per adequar i millorar la gestió del Lloc Web i els serveis prestats.

La comunicació de dades personals requereix una edat mínima de 18 anys, o, si s’escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

Així mateix, les dades dels usuaris facilitades a HONDA TAULÉ a través de qualsevol mitjà també seran recollides amb la finalitat de remetre comunicacions electròniques promocionals i informatives sobre serveis prestats.

Aquestes comunicacions electròniques promocionals es remetran durant tot el període que duri la nostra relació i fins i tot un cop hagi acabat sempre que l’usuari no manifesti la seva limitació i / o oposició a aquest tractament. La legitimació de l’tractament es basarà en:

a) l’usuari ha prestat el seu consentiment

b) la informació enviada sigui relativa a productes i serveis similars als que van ser objecte d’una venda prèvia, sempre que l’usuari no hagués denegat l’autorització a aquestes comunicacions.

Període de conservació

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, tenint en compte que HONDA TAULÉ ha de poder provar les diferents actuacions amb el client o usuari.

Concretament pel que fa a l’enviament de la Newsletter es conservaran les dades personals mentre es mantingui la subscripció a la Newsletter i no se sol·liciti la supressió per l’interessat.

Així mateix, HONDA TAULÉ porta a terme periòdicament una anàlisi dels períodes de conservació de les dades, eliminant les dades per considerar que la informació hagi quedat obsoleta o desactualitzada.

Tipologia de dades personals objecte de tractament

S’entén per dada personal aquell dada que identifica o fa identificable una persona física. Les dades a tractar per HONDA TAULÉ en el marc de la relació amb l’interessat i condicionat a les finalitats consentides, s’inclouen en les següents categories:

– Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, NIF, telèfon, adreça postal o correu electrònic.

– Dades bancàries de la targeta de crèdit.

No es tracten categories de dades d’especial protecció.

Les dades personals que seran objecte de tractament seran les dades personals que l’usuari hagi facilitat a l’Responsable a l’completar el formulari de contacte a través de qualsevol altre mitjà (Xat, WhatsApp, telèfon, correu electrònic).

En el cas d’ús de Xarxes socials és aplicable la política de prevista en les mateixes. En cas que es demanin dades de l’usuari a través d’una Xarxa Social, la Política de Privacitat aplicable serà la corresponent a la Xarxa Social concreta.

Veracitat de les dades facilitades

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a HONDA TAULÉ són veraces i estan actualitzats, i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes sent l’usuari l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a aquestes entitats oa tercers amb motiu de la utilització dels serveis oferts per les mateixes. Així mateix, HONDA TAULÉ manifesta que les dades recollides són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats.

Comunicació i destinació de les dades

HONDA TAULÉ, SL no ven ni cedeix dades personals que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ de l’interessat. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en els casos, es requerirà prèviament consentiment als usuaris informant sobre la identitat de l’col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat i confidencialitat.

No es preveu altres cessions de les dades a tercers, excepte els que estableixi la normativa com a obligatoris i altres accions que es derivin de l’servei prestat.

Legitimació per al tractament de les dades personals

La base jurídica que legitima els tractaments és el consentiment atorgat per l’interessat a l’completar qualsevol dels formularis que disposa HONDA TAULÉ, així com l’interès legítim per informació sobre productes i / o serveis similars de HONDA TAULÉ si és o ha estat client anteriorment.

En altres casos la base jurídica serà la relació contractual per la compra i pagament dels articles de referència.

Drets dels interessats

Qualsevol persona té el dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, a la limitació del seu tractament, a oposar-se a aquest, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Igualment té dret a retirar el consentiment en qualsevol de les seves finalitats. Per a això pot dirigir-se a Av. Diagonal, 376, 08037-Barcelona o mitjançant el correu info@taule.es indicant el dret que desitja exercir. S’haurà d’acreditar la identitat de la persona sol·licitant acompanyant fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

Així mateix, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que s’ha produït algun tipus de vulneració en relació amb el tractament de les seves dades personals.

En el cas que se sol·liciti la limitació de l’tractament de les seves dades únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions i en els casos d’oposició deixaran de tractar-se les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Igualment, en cas de dubte en relació a la nostra política de privacitat i protecció de dades es podran dirigir a info@taule.es

Canvis en la Política de Privacitat

HONDA TAULÉ es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de el sector. En aquests supòsits, HONDA TAULÉ anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Versió: Desembre 2020

Hola. En què et podem ajudar?