Taulé Clothing

POLÍTICA DEVOLUCIÓ

Si, transcorreguts set (7) dies naturals des de la data de l’avís, l’Usuari no es posa en contacte amb el transportista per concertar una nova data de lliurament, la comanda serà retornat a HONDA TAULÉ i l’Usuari s’haurà de fer càrrec de les despeses de retorn per import de set euros (7,00.- €).

Els riscos per pèrdua o dany dels productes adquirits per l’Usuari a la botiga en línia de HONDA TAULÉ seran de càrrec de l’Usuari a partir d’el moment en què l’empresa de serveis de missatgeria o transports contractada per HONDA TAULÉ per a l’enviament i dels mateixos els lliuri a l’Usuari oa un tercer autoritzat per aquest últim. Els productes viatgen sempre per compte i risc de les empreses col·laboradores o dels proveïdors de serveis de missatgeria o transports contractats en cada cas per HONDA TAULÉ. Per aquesta raó HONDA TAULÉ et recomana encaridament que en el moment del lliurament de la teva comanda revisis que el paquet que conté els productes que has adquirit no està danyat exteriorment i que el seu contingut no ha patit cap dany.

Si a l’examinar l’enviament i / o el seu contingut l’Usuari adverteix que està malmès o trencat o presenta alguna tara o defecte de fabricació, podrà tornar a HONDA TAULÉ sense cap cost. Per formalitzar la devolució, l’Usuari haurà de contactar amb HONDA TAULÉ a través del següent enllaç http://www.taule.es/contáctanos, indicant el producte o productes objecte de devolució, adjuntant una fotografia i una relació detallada dels defectes apreciats en els mateixos. Rebuda la comunicació, HONDA TAULÉ li indicarà la forma de recollida o enviament del producte defectuós, sense cap cost per a l’Usuari.

Cada producte defectuós o malmès per retornar ha de trobar-se sense usar i amb totes les seves etiquetes, embalatges i, si escau, documentació i elements accessoris originals que vinguessin amb el mateix. Un cop comprovada l’efectiva existència de tara o defecte de fàbrica en algun dels productes seleccionats, HONDA TAULÉ procedirà a tramitar davant del fabricant o distribuïdor corresponent la substitució de la mateixa per un altre d’idèntiques característiques. Si no fos possible la substitució del producte, HONDA TAULÉ posar en coneixement de l’Usuari aquesta circumstància i procedirà a abonar l’import proporcional corresponent a l’producte amb relació a l’total de l’import pagat pel servei en aquest mes. En aquest cas, la devolució d’imports pagats per la compra de producte retornat es durà a terme al més aviat possible i, en tot cas, dins dels trenta (30) dies següents. No s’acceptaran devolucions d’articles que hagin estat provats per motius d’higiene.

Hola. En què et podem ajudar?